• <

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna obejmuje ocenę stanu mowy osoby dorosłej. Przeprowadza się dokładny wywiad oraz badanie mowy i rozumienia słyszanego tekstu. Ocenia się sprawność i budowę aparatu mowy (wraz z funkcją oddechową, głosową, połykową), słuch fonematyczny i mowę spontaniczną. Prognozuje się także czas trwania terapii i zakres ćwiczeń. Istotnym elementem diagnozy logopedycznej jest obserwacja, dzięki której można się dowiedzieć czy pacjent nawiązuje kontakt, czy chętnie współpracuje i spontanicznie wypowiada się.


Terapia logopedyczna

Zajęcia z terapii logopedycznej pomagają zapobiegać nieprawidłowym zachowaniom językowym. W zajęciach wykorzystywane są najnowsze techniki usprawniania mowy oraz słuchu. Praca terapeutyczna przeznaczona jest dla osób z różnymi – w tym ciężkimi – zaburzeniami mowy i wymowy, takimi jak:

 • jąkanie
 • seplenienie
 • reranie
 • mowa bezdźwięczna
 • nosowanie
 • inne rodzaje zaburzeń mowy
 • dysartria

Terapia logopedyczna polega na:

 • kształtowaniu prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w sferze fonetycznej, gramatycznej i leksykalnej
 • doskonaleniu mowy już ukształtowanej w jej newralgicznych punktach
 • wykorzystywaniu poprawnych nawyków wymowy w trakcie swobodnej wypowiedzi i w sytuacjach społecznych
 • pobudzaniu twórczej aktywności słownej