Logopedia dla dzieci

Zajęcia logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym obejmują:

  • diagnozę
  • terapię zaburzeń mowy
  • profilaktykę

Młodsze dzieci łatwiej przyswajają prawidłowe nawyki językowe, co powoduje większą skuteczność terapii. Jednakże należy tu dodać, że nigdy nie jest za późno na rozpoczęcie terapii logopedycznej.


  • Jeżeli Twoje dziecko ma problem z komunikacją językową i artykułowaniem słów, niezależnie od wieku...
  • Jeżeli nie masz pewności, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo...
  • Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko mówiło jeszcze lepiej (wyraźniej, zrozumialej, głośniej)...

...zapraszam do współpracy

+48 733 191 223

info@sztuka-mowienia.pl