Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna obejmuje ocenę stopnia rozwoju mowy dziecka i polega na:

 • przeprowadzeniu dokładnego wywiadu
 • badaniu i rozumienia mowy
 • ocenie budowy i sprawności aparatu mowy (wraz z funkcją oddechową, fonacyjną i połykową)
 • ocenie słuchu fonematycznego oraz samodzielnego wypowiadania się
 • u dzieci szkolnych przeprowadza się dodatkowo badanie sprawdzające poziom pisania i czytania

Istotnym elementem diagnozy logopedycznej jest obserwacja, dzięki której można się dowiedzieć czy pacjent nawiązuje kontakt, czy chętnie współpracuje i spontanicznie wypowiada się. W trakcie diagnozy prognozuje się także czas trwania terapii i zakres ćwiczeń.

Ważne jest, aby rodzice nie mówili dzieciom, że idą na badanie logopedyczne tylko np. na spotkanie z panią, która chciałaby się z nimi pobawić czy porozmawiać. Nie powoduje to u dziecka niepokoju, niepotrzebnego napięcia. Nie będzie się starało mówić lepiej niż zazwyczaj, ani ukrywało wady wymowy, gdyż może to zaburzyć wynik badania.


Terapia logopedyczna

Zajęcia z terapii logopedycznej pomagają zapobiegać nieprawidłowym zachowaniom językowym. W terapii wykorzystywane są najnowsze techniki usprawnianie mowy oraz słuchu. Praca terapeutyczna przeznaczona jest dla osób z różnymi – w tym ciężkimi – zaburzeniami mowy i wymowy, takimi jak:

 • seplenienie
 • reranie
 • opóźniony rozwój mowy
 • mowa bezdźwięczna
 • specyficzne zaburzenia mowy
 • jąkanie
 • inne rodzaje dyslalii oraz związane z tym deficyty rozwojowe
 • trudności w czytaniu i pisaniu – profilaktyka i terapia dysleksji

Terapia logopedyczna polega na:

 • kształtowaniu prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w sferze fonetycznej, gramatycznej i leksykalnej
 • stymulowaniu opóźnionego rozwoju mowy
 • usprawnieniu technik czytania i pisania
 • doskonaleniu mowy już ukształtowanej w jej newralgicznych punktach
 • wykorzystywaniu poprawnych nawyków wymowy w trakcie swobodnej wypowiedzi i w sytuacjach społecznych
 • wdrażaniu dzieci w świat literatury i sztuki oraz twórczej aktywności słownej