Zespół

właściciel pracowni
logopeda medialny, trener emisji głosu
logopeda, neurologopeda
logopeda, terapeuta SI
logopeda wczesnej interwencji

Ewelina Mendala-Kwoczek

Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji głosu, terapeuta ręki, pedagog i wykładowca akademicki, doktorantka UG, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki.
Doświadczenie Zawodowe
 • dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas przeprowadzania terapii logopedycznej dzieci i dorosłych związanej z różnymi patologiami mowy i głosu, uzyskując nieprzeciętne efekty
 • współpraca z instytucją medyczną Medica – szkolenia pracowników z zakresu logopedii medialnej i technik panowania nad stresem
 • nawiązanie współpracy z największą firmą IT na Pomorzu Blue Media
 • szkolenia prywatne dziennikarzy Radia Kaszëbë oraz wiodących rozgłośni radiowych, w tym wieloletnich pracowników radiowych, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynali pracę w mediach
 • zajęcia z pracownikami działów HR i PR
 • warsztaty i szkolenia dla prawników z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania do konkursów oratorskich
 • przygotowanie słuchaczy do egzaminów szkół aktorskich i wokalnych, zwieńczone sukcesem
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz seniorów z zakresu emisji i higieny głosu oraz kultury języka
 • przygotowania maturzystów do egzaminów
 • współpraca z portalami logopeda.pl oraz babyonline.pl
 • nawiązanie współpracy z gdyńską Akademią Srebrnego Wieku w YMCA
 • warsztaty dla rodziców, terapeutów z zakresu metody BLW
Działalność naukowa
 • prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich
 • redakcja i tworzenie tekstów naukowych, publicystycznych oraz użytkowych
 • wieloletni wykładowca akademicki trójmiejskich uczelni, hołdujący praktyce
 • członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
 • autorka i redaktorka książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i kilku artykułów pokrewnych
Prywatnie
 • miłośniczka języka polskiego, ciekawych i zagadkowych książek, kajakarstwa, escape roomów i uśmiechu
 • a co najważniejsze - mama Antka i Szymona

Justyna Grybko

Logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta ręki. Nieustannie dążąc do doskonalenia zawodowego podejmuję się nowych wyzwań, uczestniczę w szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych. Dzięki temu wciąż pogłębiam swoją wiedzę. W pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego pacjenta, tworzeniem przyjaznej atmosfery pracy, która jest pełna pasji i zaangażowania.
Doświadczenie zawodowe
 • Diagnozowanie i prowadzenie terapii logopedycznej dzieci z różnymi zaburzeniami w wieku przedszkolnym oraz szkolnym
 • Diagnozowanie oraz prowadzenie terapii neurologopedycznej
 • Prowadzenie programu profilaktyki logopedycznej w przedszkolu
 • Prowadzenie warsztatów ogólnorozwojowych dla rodziców z dziećmi w wieku 0-3
 • Praca na stanowisku nauczyciela w przedszkolu
Wykształcenie
 • Uniwersytet Gdański - Logopedia, specjalizacja: nauczyciel języka polskiego
 • Uniwersytet Gdański - Logopedia, specjalizacja: neurologopedia
 • Uniwersytet Gdański - Studia Podyplomowe - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kursy i szkolenia
 • „Autyzm nie musi być wyrokiem - współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”
 • „Praktyczny Warsztat Integracyjny Logopedzi- Logopedom”
 • Międzynarodowa Konferencja „Kompetencje Dziecka W Chorobie Przewlekłej. Child’s Competences About Chronic Illness”
 • „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”
 • Szkolenie - "Metoda Krakowska®”:
  1. "Stymulowanie procesów myślenia"
  2. "Programowanie języka"
  3. "Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania®"
 • „Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna”
 • „Metoda Integracji Sensorycznej (SI)" - wspomaganie rozwoju dziecka w placówce edukacyjnej i w domu
 • Warsztaty „BLW okiem logopedy” - karmienie małego dziecka
Prywatnie

Miłośniczka polskich gór, długich spacerów i zwierząt.


Katarzyna Kozieł

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, terapeuta ręki. Pracując od ponad 5 lat z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi przekonałam się o konieczności całościowego poznania człowieka, nie tylko skupiając się na jego słabych stronach, czy poszczególnych obszarach funkcjonowania, ale patrząc na jego możliwości, pragnienia i potrzeby. W pracy z pacjentami, a raczej w możliwości realizowania swojej pasji życiowej, jaką jest chęć niesienia pomocy innym, podchodzę do każdego indywidualnie i holistycznie. Diagnozę podopiecznych traktuję jako osobistą zagadkę do rozwikłania, bawiąc się niczym detektyw w dochodzeniu przez poszlaki do sedna sprawy – nie wystarcza bowiem zająć się powierzchownymi objawami, np. seplenieniem, lepiej jest określić ich źródło i zwalczyć przyczynę, niwelując jednocześnie wiele innych, uciążliwych deficytów. Aby móc dogłębnie przyjrzeć się rozwojowi człowieka na poszczególnych etapach i w różnych sferach, konieczna jest różnorodna wiedza, dlatego stale odnajduję dziedziny nauki, które pomagają mi poszerzyć perspektywę postrzegania człowieka, jako złożonej misternie układanki. Największą satysfakcję daje mi dobra zabawa z pacjentami, poprzez którą z przyjemnością ćwiczymy umiejętności, które jeszcze nie tak dawno były problematyczne.
Doświadczenie zawodowe
 • Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów przedszkolnych i szkolnych
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci pomiędzy 2 a 16 r.ż., zarówno w normie rozwojowej jak i z deficytami rozwojowymi m.in. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, dzieci z zespołem Aspergera, Retta, autyzmem dzieci dotkniętych ADHD, porażeniem mózgowym
 • Prowadzenie terapii dzieci z rozpoznaniem: afazji ruchowej, dzieci ze skróconym wędzidełkiem podjęzykowym, z zaburzeniami karmienia, tempa i płynności mowy, z różnymi dyslaliami: seplenieniem, reraniem, mową bezdźwięczną
 • Programowanie językowe, w tym wprowadzanie elementów komunikacji alternatywnej: piktogramy, makaton, PCSy
 • Tworzenie programów terapii logopedycznej, prowadzenie zeszytów z zaleceniami do pracy w domu, wydawanie opinii nt. rodzaju zaburzeń dzieci. Udzielanie porad, konsultacji i pokazów dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń
 • Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy terapeutycznych, przygotowywanie materiałów pomocniczych, korzystanie z portalu mimowa, pracownia logopedy
 • Praca terapeutyczna z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym prowadzenie terapii logopedycznej, integracji sensorycznej i terapii ręki, niwelowanie zachowań trudnych, roczne przygotowanie przedszkolne, diagnozowanie gotowości szkolnej, tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
Wykształcenie
 • Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza - Logopedia, studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec - Kurs kwalifikacyjny I i II stopnia w zakresie „Terapii integracji sensorycznej”
 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Sosnowiec - Kurs kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki
 • Uniwersytet Śląski, Katowice - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Kursy i szkolenia
 • Szkolenie „Terapia ręki I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż” - organizator Pro Centrum, Katowice, prowadzący mgr Katarzyna Gromelska
 • Szkolenie „Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna” - organizator Pro Centrum, Katowice, prowadzący mgr Ewa Bombol
 • Szkolenie I stopnia w zakresie wspomagania terapii kamertonami wg dr Barbary Romanowskiej - organizator Centrum Masażu i Terapii Naturalnej „Dotyk dla zdrowia”, Katowice, prowadzący Arkadiusz Trześniowski
 • Kurs „Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych" autorski program dr Anny Regner - organizator Centrum In Corpore, Katowice, prowadzący dr Anna Regner
 • Szkolenie „Wczesna interwencja logopedyczna od urodzenia do 2 r. ż.” - program autorski dr Elżbiety Stecko, organizator Mega Szkolenia, Poznań, prowadzący dr Elżbieta Stecko
 • Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” - organizator Fundacja Synapsis, Katowice, prowadzący mgr Joanna Grochowska
 • Warsztaty „Masaż Shantali” - organizator „Pro Comunications” Gabinet Terapii i Rozwoju, Katowice, prowadzący mgr Marzena Bekier-Mazik
 • Szkolenie III-stopniowe „Terapia Behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” - organizator Centrum Terapii Behawioralnej, Katowice, prowadzący mgr Beata Ignaczewska
 • Warsztaty „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®” - organizator Centrum Metody Krakowskiej, Kraków, prowadzący mgr Katarzyna Sedivy
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój – wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia” - organizator Wyższa Szkoła Biznesu, Katowice, prowadzący prof. Roberto Kaplan
 • Behawioralna Śląska Konferencja „Zaburzenia w zachowania dzieci i młodzieży – terapia behawioralna w praktyce” - organizator Centrum Terapii Behawioralnej, Zabrze, Kopalnia Guido
 • Szkolenie „Motywacja – klucz do sukcesu ucznia i pedagoga” - organizator WSB, Dąbrowa Górnicza, prowadzący dr Dominika Siewniak-Maciuszek
 • Szkolenie „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w pracy z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji” - organizator WSB, Dąbrowa Górnicza, prowadzący mgr Joannę Belter-Czerniak, Katarzyna Kubacka
 • Warsztaty metodyczne w zakresie „Ekspresji muzyczno-ruchowej dzieci. Wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss” - organizator WOM, Katowice, prowadzący mgr Teresa Kubowicz
 • Warsztaty metodyczne „Stare i nowe zabawy dywanowe” - organizator WOM, Katowice, prowadzący mgr Teresę Kubowicz
 • Szkolenie „Zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolu” - organizator Metis, Katowice, prowadzący mgr Grażyna Ryba
 • Warsztaty „Muzykoterapia - wykorzystanie metody C. Orffa w pracy z grupą” - organizator Instytut „EDUKO”, Mysłowice
 • Konferencja „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w przedszkolu” - organizator wydawnictwo WSiP, prowadzący Krystyna Adaśko
Prywatnie

Szczęśliwa posiadaczka dużej kuchni, w której odważnie i zdrowo eksperymentuje kulinarnie, pasjonatka przerabiania tego co stare, na to co śliczne i użyteczne, miłośniczka psów, zakochana w Gdyni.


Marzena Orłowska-Zygmunt

Z wykształcenia i zamiłowania jestem logopedą wczesnej interwencji. Lubię pomagać drugiemu człowiekowi, zwłaszcza dzieciom. Terapię logopedyczną rozpoczynam od zebrania wstępnego wywiadu i ustalenia przyczyny wady wymowy. Takie postępowanie jest niezbędne w prowadzeniu efektywnych zajęć . Podczas pracy z małym dzieckiem dbam o przyjazną i spokojną atmosferę. Dlatego też staram się podążać za dzieckiem i uwzględniać jego zainteresowania. Wszystko po to, by zminimalizować stres i zdobyć zaufanie małego pacjenta. Nauczona doświadczeniem wiem, że najlepsze efekty przynosi nauka przez zabawę. Pięknie i wyraźnie należy mówić nie tylko w gabinecie logopedy, ale także poza nim. I do tego właśnie dążę w mojej pracy.
Doświadczenie zawodowe
 • Diagnozowanie i prowadzenie terapii logopedycznej dzieci z różnymi zaburzeniami w wieku przedszkolnym
 • Prowadzenie programu profilaktyki logopedycznej w przedszkolu
 • Działalność artystyczna w teatrach Znak i TACK-a
Wykształcenie
 • Studia licencjackie – Logopedia – kierunek międzyuczelniany Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Studia magisterskie – Logopedia, spec. Wczesna interwencja logopedyczna – kierunek międzyuczelniany Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Studia magisterskie – Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna spec. PR i reklama - Uniwersytet Gdański
Kursy i szkolenia
 • Certyfikowany Instruktor Masażu Shantala – Dotyk Miłości Dla Twojego Dziecka
 • Seminarium „Diagnostyka miofunkcjonalna wg A. Kittel”
 • Szkolenie „Profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci. Program wspierania rozwoju mowy w praktyce” - Logolingua
 • „Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego” organizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Szkolenie LORM - alfabet głuchoniewidomych
Prywatnie

Twórczyni autorskiego bloga Cukierkowa mama i strony internetowej poświęconej wczesnej interwencji logopedycznej. Autorka artykułów do miesięcznika "Diabetyk", takich jak:

 • "Hierarchia wartości"
 • "Cukrzyca jest częścią mnie"
 • "Szczęśliwe macierzyństwo. Planowanie ciąży"
 • "Szczęśliwe macierzyństwo. Poród i karmienie piersią"
 • "Retinopatia. Z osobistej perspektywy"