Regulamin

Regulamin zajęć w pracowni logopedycznej
Informacje podstawowe
 1. Wszystkie zajęcia organizowane przez Sztukę Mówienia prowadzone są przez osoby odpowiednio do tego przygotowane, mające odpowiednie wykształcenie i ukończone kursy, poświadczone uzyskanymi dyplomami/certyfikatami.
 2. Zajęcia prowadzone są w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem ogólnie uznanych metod terapeutycznych.
 3. Pracownia logopedyczna zapewnia pomoce edukacyjne oraz sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych na terenie Pracowni.
 4. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii.
 6. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia.
Opłaty
 1. Koszt zajęć zgodny jest z aktualnym cennikiem ze strony www.sztuka-mowienia.pl/cennik.html
 2. Sztuka Mówienia zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Informację o zmianie cen pacjent otrzyma co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Dopuszczalne formy płatności: przelew na konto lub płatność gotówką.
 4. Opłatę za zajęcia należy wnieść z góry co najmniej 1 dzień przed planowanymi zajęciami. W przypadku braku opłaty Sztuka Mówienia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
 5. W przypadku opłaty z góry za cały miesiąc terapii (płatne do 7. dnia każdego miesiąca) pacjentowi przysługuje zniżka 5%.
 6. W przypadku chęci odwołania zajęć pacjent/rodzic ma obowiązek poinformować terapeutę co najmniej 1 dzień przed planowanym spotkaniem.
 7. W przypadku odwołania zajęć przez pacjenta w dniu zajęć lub nieobecności bez żadnej informacji Sztuka Mówienia uznaje zajęcia za odbyte i podległe opłacie.
 8. Zajęcia odwołane przez pacjenta przynajmniej 1 dzień wcześniej pacjent ma prawo odrobić w dogodnym dla terapeuty terminie w tym samym miesiącu (w szczególnym przypadku w kolejnym miesiącu). Możliwe także odrobienie zajęć z innym terapeutą prowadzącym zajęcia w Sztuce Mówienia.
 9. Zajęcia odwołane z winy terapeuty możliwe do odrobienia w terminie dogodnym dla pacjenta, możliwe odrobienie w następnym miesiącu lub zwrot kwoty za odwołane zajęcia.
Dane do przelewu
 • nr konta: 72 1750 0012 0000 0000 3103 1435
 • dane odbiorcy: Piotr Kwoczek
 • w tytule proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć